Folkehelse – å leve i et bærekraftig samfunn

Publisert: Forfatter: Ben-Sigvald Thomas Daniel Blatter Liknes Legg igjen en kommentar

En viktig del av arbeidet med å utvikle Hurdal som bærekraftig, urban landsby, er å sikre sosial bærekraft. Det vil si at samfunnet vårt over tid skal være minst like godt å leve i som i dag. Sentralt i sosial bærekraft er arbeidet med å bidra til at folk har god helse gjennom hele livet.

Å jobbe med folkehelse handler blant annet om:

 • Å jobbe for at alle har rike muligheter for fysisk aktivitet og sunt kosthold
 • Å jobbe for at alle kan ha nødvendig kunnskap om hvordan man sikrer egen helse
 • Å jobbe for at de som har spesielle utfordringer i livet sitt får hjelp til å overvinne disse, og ikke får dårligere helse av dem.

Derfor er velferdstjenestene i Hurdal kommune aktive med noen typer tiltak som treffer hele befolkningen i en aldersgruppe, slik som helsestasjon, barnehage og skole, og med noen typer tiltak som er rettet mot de med utfordringer, slik som samtaler med de med kroniske psykiske lidelser, tett tverrfaglig samarbeid mellom tjenester som barnevern, rustjenesten og NAV og avlastningstilbud for pårørende med stort omsorgsansvar for eldre.

Hurdal kommune skal framover fokusere på hvordan vi kan jobbe enda bedre med folkehelse, særlig med det forebyggende arbeidet, ut fra en tanke om at det er store gevinster å hente i å være tidlig ute med å sørge for at alle får de beste mulighetene i livet.

Eksempler på tiltak i de ulike tjenestene for bedre folkehelse:

Kommunale helsetjenester:

 • Jordmor har samtaler med de gravide om hva som er lurt å gjøre og å spise under svangerskapet for å få så friske og sunne barn som mulig
 • Helsestasjon for barn fra 0-6 år observerer barnet, både angående helse, utvikling og relasjon til mor og far
 • Barn og unge blir videre fulgt opp av helsesøstertjenesten i skolen, hvor denne tjenesten bidrar i forebygging av psykiske problemer og samarbeider med BUP; PPT, barnevern og psykisk helse og rus
 • Helsesøster med ansvar for helsestasjonen er med barnevern fast dag i uka ut i barnehagene.
 • Helsesøstertjenesten er med på foreldremøter.
 • Psykisk helse og rus driver et dagsenter hvor de som trenger det mest kan møtes til aktivitet og sosialt samvær
 • Psykisk helse har samtaler med en del kronisk syke som ved å ha fast oppfølging her de bor i stor grad slipper innleggelse på andre institusjoner.
 • Friskliv-tiltak som bidrar via sin resept til aktivitet og sosial omgang for sykemeldte, og for de med fare for å pådra seg livsstilssykdommer

 

Hurdalsbarnehagen:

 • Fysisk aktivitet hver dag for barna.
 • Fysisk utfoldelse ute i naturen.
 • Sunn og næringsriktig mat serveres hver dag.

 

Skole:

 • Aktivitetsdager hele året: Sykkelturer, skiturer, skogturer
 • Skolen følger trivselslederprogrammet og har derfor aktivitetsledere et friminutt hver dag
 • Uteskole en dag per uke på småskoletrinnet

 

Barnevernet:

 • Tidlig innsats i forhold til barn som lever i omsorgssviktssituasjoner
 • Forebyggende arbeid blant barn og unge på de arenaer de ferdes
 • Tverrfaglig samarbeid med skole, barnehage, helsestasjon, jordmor, psykisk helse og NAV

 

Pleie og omsorg:

 • Avlastningstilbud som tilbys pårørende med stort pleie og omsorgsansvar.
 • Aktiviteter ved institusjonen, arbeidsstue, dagsenter, og andre aktivitetsprogrammer som eldre- kaffe, bingo, konserter og underholdning m.m.

 

 

Del med andreShare on FacebookTweet about this on Twitter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>