Oppsummering av idedugnaden 20 mai 2014

Publisert: Forfatter: Ben-Sigvald Thomas Daniel Blatter Liknes Legg igjen en kommentar

Her er ett overordnet sammendrag av innspillene som kom inn på idedugnaden 20. mai. Noen av ideene har ett tall bak seg. Disse finner du igjen i kartskissen som ble utarbeidet på dugnaden. Se linken nedenfor:

Idedugnad kart 20052014

Ønsker du å kommentere eller supplere med dine egne tanker, så bruk kommentarfeltet nederst i innlegget. Prosjektet følger opp alle kommentarer.

Generelt – kvaliteter i sentrum – identitet:

Hurdal skal være et sted vi ikke vil flytte fra, men hvor alle vil flytte til. Det er langt til Hurdal, derfor må man skape en egen identitet, gjerne basert på sentrum og framtid. Her kan økologi være ett bærende element. Vi må lage noe helt utenom det vanlige. Vi bør etablerer aktiviteter som bygger videre på kompetansen i Økolandsbyen. For eksempel ved å etablere ett Bærekraftakademi. Bærekraft er ett område der det fortsatt er mange muligheter for å være først ute, For eksempel innenfor grønn forskning, bruk av hydrogen, solceller og andre energikilder, og grønne næringssentre. Samtidig som vi skal se fremover må vi ta vare på den opprinnelige identiteten. Det vil sid et gamle jordbrukssamfunnet. Vi må finne en måte å kombinere det moderne med de gamle grønne røttene.

Det er viktig å ta vare på egenarten i Hurdal sentrum, sørge for at den har en sjel, en stil som kan harmonere med bygda for øvrig. For eksempel med tett trehusbebyggelse, mest mulig på minst mulig areal uten å nødvendigvis gå så veldig opp i høyden.  Det er viktig å ikke spre møteplassene, men ha fokus på å skape noen få, men gode møteplasser på tvers av gerenasjoner.

Sentrum må bli en fortetting med både bolig og næring. Vi må tenke sentrum sentralt. Aksen vil være Kjerkekretsen til Strømmen. Men vi må se hele bygda i sammenheng, og utvide sentrums begrepet. Det nye sentrumet skal være et nav for resten av bygda.

Mennesket i sentrum

Det er avgjørende å få involvert flest mulig. Vi må gi ungdommen rom for å involvere seg, for eksempel ved å involvere skolen. Det er et aktivt foreningsliv/idrettsliv i bygda, dette må vi bygge videre på. Noen foreslår å gjenopprette teatergruppa.

Vi bør tilrettelegge attraktive steder for folk med god økonomi på den vestvendte solsiden. Vi kan tilby bolig med jordlapp, og mulighet for forretnings lokale, dette er drømmen for mange unge. Vi bør ha litt lavere boligpriser enn andre steder, og stabil tilgang til internett. Det må være mulig å shoppe tjenester, for eksempel gå på bærtur med kjentfolk. Det frivillige kan bli næring.

Indre sentrum

I den innerste sentrumkjernen kan det være aktiviteter som nisjenæringer, spisesteder, kafeer, kokkeskole, eldreboliger og gågate. Vi bør ha nisjebutikker i sentrum, Hurdal er stedet man drar til for å finne de. Vi bør ha en helhetlig design på sentrum, for eksempel med en spesiell design på alle butikkskilt, og kanskje en egen Hurdal farge.  Sentrumskjernen må ha offentlig toalett. Her bør også være kafeer som møteplasser, gjerne med lokal mat og drikke.

Andre ønsker for sentrumskjernen er møte og lekeplass for barn, apotek, helsekost, advokat, regnskap, flere dagligvarebutikker og post. Pub med lokalt øl, matboder med økologisk mat, Mikrobryggeri med utsalsgsted. Vinmonopol i sentrum. Grønnsakstorg, for å utnytte all matjorden rundt sentrum, for eksempel gjennom andelslandbruk. Blomsterbutikk og grønnsaker fra et gartneri i yttersirkelen. Gjerne ett eget bondes marked (1).

Andre ideer for sentrum er Inspirasjonssenter for grønn livsstil og grønne valg. Det kan inneholde en gjenbruksstasjon, klesbibliotek der man kan levere ting som andre kan bruke. Det gir økt fokus på avfallssortering og gjenbruk. (2)

Vi bør lage helsetun, der vi binder sammen de fine områdene. Her kan vi samle helsehuset, lege, tannlege, frivillighetssentral og NAV. Vi kan også etablere en egen frisklivssentral. Og hva med velvære, hudpleie eller Spasenter? (3)

Brustad tunet

Dette er diamanten i sentrum, og vil ha en nøkkelrolle i utviklingen av sentrum. Låven bør være utgangspunktet for å starte utbygging. Hva med leiligheter i låven? Boliger i etasjer over, med næring i første etasje. (1) Brustadtunet kan bli en grønn lunge i midten av sentrum hvor det er trygt for eldre og unge. Her må det være lett fremkommelighet. Det kan tilrettelegges for en park med mulugheter for piknik, lekepark i tre, byhage, sjakkbane, bocciabane, dansehus, eller tuftebane. (4)

Ytre sentrum:

Det må legges til rette for kollektivtransport, boliger for unge, og idrett. Det må tas hensyn til biltrafikk. Hva kan gamle kommunen brukes til? Det er spennende muligheter i aksen fra gamle kommunen til Dalheim. Hva med bro over elven, for eksempel en gangbro til Molstad? På Molstad kan det etableres ett kulturtun.  Lage kulturtun ved Molstad, ved å flytte en del eldre bygninger til andre siden av elva, og samle dem til et historisk tun. For eksempel Rognstad saga.

Odden på oversiden kan etableres som rekreasjonsområde. Her er tilgang til elven og åsen. Hva med kunstis og sparkløype, eller sykkelvei på sommeren. Kunstgressbane er en mulighet. Lengre ut bør det komme eneboliger, turstier, grøntområder, og ytterst matproduksjon, kultur, småbruk, friluftsliv, eneboliger, idrett, grønn forskning, og dyreliv.

Elven og sjøen

Elven har store naturressurser. Den kan utnyttes for idretts og friluftsliv, den har ett av Nordeuropa sine viktigste fuglekikkeområder. Vi bør få frem elven som den perlen den er. Elven var den beste

ørretelven, med en bra storørretstamme. Det er viktig å verne muslingene. Elven må gjøres tilgjengelig. Det kan lages en lysløype med broer over elven, men den må åpnes opp,  og vegetasjone må fjernes. Campingplassen kan videreutvikles. – gjøre noe med det. Lage leke/aktivitets senter. Litt flomutsatt, men kan løses. Det er viktig med miljøhensyn, i forhold til avløp må det tenkes grønt. Vi må ivareta verdien av rent vann i Hurdalsjøen. Ved sjøen er det mulighet for å lage kanoparkering, tilkomst til sjøen, slik at man kan komme til sentrum iu båt. Hva med svømmebasseng, eventuelt i elven? Det kan lages en drikkevannstasjon, for å fylle flasker på tur.

Transport

Vi bør ha som mål å ha ett bilfritt sentrum, med parkering i utkanten. Ha heller fokus på stier, og parkområde. Vi kan utvikle ett sykkelnett med flere sykkelaktiviteter, og bruke skogsbilveinettet. Gang og sykkelstier kan knyttes opp mot elven, for eksempel til rettelegge for ulike rundturer langs elvebredden. Disse kan igjen knyttes til turstier ut i marka.

Hvordan kan vi gjøre en større del av sentrum tilgjengelig? Vi kan ha elektriske sykler som sponses, gjerne med sykkeltraller.

Med bilfritt sentrum er det viktig å ha gode overganger til kollektiv trafikk. Vi bør legge dagens rundkjøringen i lokk. Så kan vi lage nærings- og boligbygg over. Vi kan stenge veien mellom gamle rundkjøring og Minneåsveien, og lage ny atkomst fra den nye rundkjøringen ved skolen. Vi bør ha jernabneforbindelse fra Hurdal til Eidsvoll, det vil gjøre det enklere å dagpendle til Oslo. Alternativet er elektriske busser til Eidsvoll Verk. Vi må ha hurtigladestasjon for elbiler. Vi kan ha hydrogen-fyllestasjon for hydrogenbiler og bussser. Båtfolket må få en brygge nær sentrum.

Vi bør etablere en interkommunal monorail til nabokommuner, for å kunne komme seg til Maura, Eidsvoll og Gardermoen uten bil.

Energi

Sentrum kan bli en energiprodusent. Da kan sentrum eksportere energi til området rundt. Økt bruk av solpaneler og biovarme. Låven har for eksempel store takflater som kan dekkes. Hva med å bruker Hurdalssjøen som varmekilde?

 

 

Del med andreShare on FacebookTweet about this on Twitter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>